TDS BOOKING


Velkommen til TDS Booking.

Dette er et levende dokument, og det blir hele tiden lagt inn nye ting og endringer. Vi anbefaler å komme innom med jevne mellomrom.


TDS ønsker å være brukerstyrt i sin programvare og har du forslag til forbedringer eller sett mangler ved våre programmer send det på e-post til ledelse@tds.as.
Finner du feil og mangler i denne manualen skriv en kommentar eller send e-post til support@tds.as.

Dere finner oss på www.tds.as
Vi ønsker deg lykke til og glade arbeidsdager med TDS Booking.

Innhold i denne manualen