Starte TDSBooking

Start TDSBooking ved å dobbeltklikke på ikonet på ditt skrivebord. Tast inn tildelt brukernavn og passord, eventuelt stasjons-ID for A-nummer oppslag, klikk på F10 knappen for å logge inn.

Merk

For å logge inn med stasjons-ID krever det at man har telefoni løsning fra TDS.


 Vis bilde


Du vil da få opp Bestillingsskjermbildet.