Når du skal restore biler har vi 2 forskjellige måter å gjøre dette på:

 

 1. Bruker Restore-kort med kopi funksjon.
  Dette kortet tar kopi av Comtax2 mappen der alle innstillinger er lagret. Det betyr at du slipper å legge inn innstillinger på nytt ved restore.

 2. Bruker Restore-kort uten kopi funksjon.
  Hvis det ikke er mulig å kopiere, pga program er defekt/korrupt, må man benytte et Restore-kort uten kopi av innstillinger.

 

Restore med kopi:

 1.  X-one er på men utlogget

 2. Sett inn Restore-kort med kopi mulighet.
  Nå vil du se at det kommer opp et lite vindu som kopierer filer over til SD kortet. Den sier i fra når den er ferdig og lukker vinduet.

 3. Skru av taksameteret.

 4. Hold start knappen (Hvit knapp) i ca 20 sekunder eller til du ser at det kommer skrift på skjermen.

 5. Nå jobber taksameteret med restore automatisk, dette kan ta noen minutter.
  Når den er ferdig vil den stå i skjermkalibreringsvinduet.

 6. Før du kalibrerer skjermen så kan du bytte ut SD-kortet med det som stod i fra før.

 7. Kalibrer skjermen, trykk på punktene på skjermen (Tips, bruk kanten på et sjåfør-kort). Når det ikke er flere punkter, trykk et sted på skjermen.

 8. Når du kommer til innloggingsskjermen kan du trekke Service-kortet.

 9. Merk et av feltene uten å gjøre endringer. Trykk Save.

 10. Trykk på Avslutt og start taksameteret på nytt.

 11. Logg inn med sjåfør.

 12. Oppdater bil ved å gå inn på Sjåfør > Oppsett > Oppdat. Vogn.

 13. Når nedlastningen er ferdig vil taksameteret be om at du logger deg ut. Ta ut skift ved å trekke sjåførkort. Nå vil taksameteret restarte seg og er klar til bruk når den kommer opp.

Husk å slette Comtax2 mappen på SD-kortet (BOOT53\Restore\Hard Disk\Apps\Comtax2).
Hvis dette ikke gjøres kan innstillinger, skift og kreditter komme med på neste bil.

 

Restore uten kopi:

 1. Skru av X-One.

 2. Sett inn restore-kort uten kopi mulighet.

 3. Hold start knappen (Hvit knapp) i ca 20 sekunder eller til du ser at det kommer skrift på skjermen.

 4. Nå jobber taksameteret med restore automatisk, dette kan ta noen minutter.
  Når den er ferdig vil den stå i skjermkalibreringsvinduet.

 5. Før du kalibrerer skjermen så kan du bytte ut SD-kortet med det som stod i fra før.

 6. Kalibrer skjermen, trykk på punktene på skjermen (Tips, bruk kanten på et sjåfør-kort). Når det ikke er flere punkter, trykk et sted på skjermen.

 7. Når du kommer til innloggingsskjermen kan du trekke Service-kortet.

 8. Fyll inn informasjonen som er nødvendig (Se under). Trykk Save.

 9. Trykk på Avslutt og start taksameteret på nytt.

 10. Logg inn med sjåfør.

 11. Ring til sentralen å be dem sende TDSTakst til bilen. Du vil se at det kommer gule meldinger nederst på skjermen. Når du ikke får meldinger lenger gå til neste steg.

 12. Oppdater bil ved å gå inn på Sjåfør > Oppsett > Oppdat. Vogn.

 13. Når nedlastningen er ferdig vil taksameteret be om at du logger deg ut. Ta ut skift ved å trekke sjåførkort. Nå vil taksameteret restarte seg og er klar til bruk når den kommer opp.

 

Service meny instillinger (Ved bruk av Restore uten kopi):

Nå må du fylle inn tingene under. Du får opp et tastatur ved å trykke på Keyboard. Tastaturet kan du dra rundt på skjermen hvis det trengs. Tastaturet kan bare fjernes ved å trykke på Keyboard igjen.
Tips, bruk hjørnet på servicekortet for å trykke på skjermen
Tips, bruk et eksternt tastatur (kan kobles til USB).

Fyll inn: (Sjekk med sentralen hva som er riktige innstillinger)
FANE Taxi Setup
Løyve (X 1234)
VognKomm nummer (1234) (Bare tall)
Org.Nr
Reg.Nr
FTP UTL: 17.0.0.X

FANE Taxi Setup
WebService: http://17.0.0.X/wsbildata/bilservice.asmx
Sentralkode (XX)
F1 ser.nr (Serienummeret som står foran på X1)

FANE GPRS Setup

Tcp server ip adresse: 17.0.0.X
APN navn: mdaXX