Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1.  X-one er på men utlogget

 2. Sett inn Restore-kort med kopi mulighet.
  Nå vil du se at det kommer opp et lite vindu som kopierer filer over til SD kortet. Den sier i fra når den er ferdig og lukker vinduet.

 3. Skru av bilentaksameteret.

 4. Hold start knappen (Hvit knapp) i ca 20 sekunder eller til du ser at det kommer skrift på skjermen.

 5. Nå jobber taksameteret med restore automatisk, dette kan ta noen minutter.
  Når den er ferdig vil den stå i skjermkalibreringsvinduet.

 6. Før du kalibrerer skjermen så kan du bytte ut SD-kortet med det som stod i fra før.

 7. Kalibrer skjermen, trykk på punktene på skjermen (Tips, bruk kanten på et sjåfør-kort). Når det ikke er flere punkter, trykk et sted på skjermen.

 8. Når du kommer til innloggingsskjermen kan du trekke Service-kortet.

 9. Merk et av feltene uten å gjøre endringer. Trykk Save.

 10. Trykk på Avslutt og start taksameteret på nytt.

 11. Logg inn med sjåfør.

 12. Oppdater bil ved å gå inn på Sjåfør > Oppsett > Oppdat. Vogn.

 13. Når nedlastningen er ferdig vil taksameteret be om at du logger deg ut. Ta ut skift ved å trekke sjåførkort. Nå vil taksameteret restarte seg og er klar til bruk når den kommer opp.

...