Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


TDS ønsker å være brukerstyrt i sin programvare og har du forslag til forbedringer eller sett mangler ved våre programmer send det på e-post til rpl@tds ledelse@tds.as.
Finner du feil og mangler i denne manualen skriv en kommentar eller send e-post til support@tds.as.

...